Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

14. lipnja 2024.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 711 124 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 507 095 −252
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 232 357 −211
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 274 738 −41
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 636 386
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 456 −778
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 456 −778
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 149 310 −149
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 2 178 −149
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 147 132 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 26 920 −1 061
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 732 369 −7 303
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 513 289 −8 086
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 219 080 783
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 840 0
9 Ostala imovina 355 770 2 044
Ukupno imovina 6 534 521 −7 112
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 554 171 374
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 351 678 1 720
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 173 731 −23 143
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 177 947 24 863
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 32 876 −512
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 185 895 −14 026
  5.1 Opća država 107 583 1 530
  5.2 Ostale obveze 78 311 −15 556
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 202 668 7 053
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 15 030 381
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 665 −37
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 665 −37
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 544 0
10 Ostale obveze 204 357 −2 065
11 Računi revalorizacije 702 941 0
12 Kapital i pričuve 99 696 0
Ukupno obveze 6 534 521 −7 112
Annexes
18 June 2024