Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

14. června 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 711 124 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 507 095 −252
  2.1 Pohledávky za MMF 232 357 −211
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 274 738 −41
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 636 386
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 456 −778
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 456 −778
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 149 310 −149
  5.1 Hlavní refinanční operace 2 178 −149
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 147 132 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 920 −1 061
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 732 369 −7 303
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 513 289 −8 086
  7.2 Ostatní cenné papíry 219 080 783
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 840 0
9 Ostatní aktiva 355 770 2 044
Aktiva celkem 6 534 521 −7 112
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 554 171 374
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 351 678 1 720
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 173 731 −23 143
  2.2 Vkladová facilita 3 177 947 24 863
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 32 876 −512
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 185 895 −14 026
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 107 583 1 530
  5.2 Ostatní závazky 78 311 −15 556
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 202 668 7 053
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 15 030 381
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 665 −37
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 665 −37
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 544 0
10 Ostatní závazky 204 357 −2 065
11 Účty přecenění 702 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 99 696 0
Pasiva celkem 6 534 521 −7 112
Annexes
18 June 2024