Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

14 iunie 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 711 124 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 507 095 −252
  2.1 Creanțe asupra FMI 232 357 −211
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 274 738 −41
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 636 386
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 456 −778
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 456 −778
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 149 310 −149
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 2 178 −149
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 147 132 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 26 920 −1 061
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 732 369 −7 303
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 513 289 −8 086
  7.2 Alte titluri de valoare 219 080 783
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 840 0
9 Alte active 355 770 2 044
Total active 6 534 521 −7 112
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 554 171 374
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 351 678 1 720
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 173 731 −23 143
  2.2 Facilitatea de depozit 3 177 947 24 863
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 32 876 −512
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 185 895 −14 026
  5.1 Administrație publică 107 583 1 530
  5.2 Alte pasive 78 311 −15 556
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 202 668 7 053
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 15 030 381
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 665 −37
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 665 −37
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 544 0
10 Alte pasive 204 357 −2 065
11 Conturi de reevaluare 702 941 0
12 Capital și rezerve 99 696 0
Total pasive 6 534 521 −7 112
Annexes
18 June 2024