Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

14. júna 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 711 124 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 507 095 −252
  2.1 Pohľadávky voči MMF 232 357 −211
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 274 738 −41
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 636 386
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 456 −778
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 456 −778
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 149 310 −149
  5.1 Hlavné refinančné operácie 2 178 −149
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 147 132 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 920 −1 061
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 732 369 −7 303
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 513 289 −8 086
  7.2 Ostatné cenné papiere 219 080 783
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 840 0
9 Ostatné aktíva 355 770 2 044
Aktíva spolu 6 534 521 −7 112
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 554 171 374
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 351 678 1 720
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 173 731 −23 143
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 177 947 24 863
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 876 −512
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 185 895 −14 026
  5.1 Verejná správa 107 583 1 530
  5.2 Ostatné záväzky 78 311 −15 556
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 202 668 7 053
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 030 381
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 665 −37
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 665 −37
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 544 0
10 Ostatné záväzky 204 357 −2 065
11 Účty precenenia 702 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 99 696 0
Pasíva spolu 6 534 521 −7 112
Annexes
18 June 2024