Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

14. juuni 2024
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 711 124 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 507 095 −252
  2.1 Nõuded IMFi vastu 232 357 −211
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 274 738 −41
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 636 386
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 456 −778
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 456 −778
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 149 310 −149
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 178 −149
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 147 132 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 920 −1 061
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 732 369 −7 303
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 513 289 −8 086
  7.2 Muud väärtpaberid 219 080 783
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 840 0
9 Muud varad 355 770 2 044
Varad kokku 6 534 521 −7 112
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 554 171 374
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 351 678 1 720
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 173 731 −23 143
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 177 947 24 863
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 32 876 −512
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 185 895 −14 026
  5.1 Valitsussektor 107 583 1 530
  5.2 Muud kohustused 78 311 −15 556
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 202 668 7 053
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 15 030 381
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 665 −37
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 665 −37
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 544 0
10 Muud kohustused 204 357 −2 065
11 Ümberhindluskontod 702 941 0
12 Kapital ja reservid 99 696 0
Kohustused kokku 6 534 521 −7 112
Annexes
18 June 2024