Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

14. junij 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 711.124 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 507.095 −252
  2.1 Terjatve do MDS 232.357 −211
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 274.738 −41
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.636 386
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.456 −778
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.456 −778
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 149.310 −149
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.178 −149
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 147.132 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 26.920 −1.061
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.732.369 −7.303
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.513.289 −8.086
  7.2 Drugi vrednostni papirji 219.080 783
8 Javni dolg v eurih 20.840 0
9 Druga sredstva 355.770 2.044
Skupaj sredstva 6.534.521 −7.112
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.554.171 374
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.351.678 1.720
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 173.731 −23.143
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.177.947 24.863
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.876 −512
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 185.895 −14.026
  5.1 Sektor država 107.583 1.530
  5.2 Druge obveznosti 78.311 −15.556
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 202.668 7.053
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.030 381
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.665 −37
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.665 −37
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.544 0
10 Druge obveznosti 204.357 −2.065
11 Računi prevrednotenja 702.941 0
12 Kapital in rezerve 99.696 0
Skupaj obveznosti 6.534.521 −7.112
Annexes
18 June 2024