Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

14.6.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 711 124 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 507 095 −252
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 232 357 −211
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 274 738 −41
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 636 386
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 456 −778
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 456 −778
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 149 310 −149
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 2 178 −149
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 147 132 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 26 920 −1 061
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 732 369 −7 303
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 513 289 −8 086
  7.2 Muut arvopaperit 219 080 783
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 840 0
9 Muut saamiset 355 770 2 044
Vastaavaa yhteensä 6 534 521 −7 112
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 554 171 374
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 351 678 1 720
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 173 731 −23 143
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 177 947 24 863
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 32 876 −512
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 185 895 −14 026
  5.1 Julkisyhteisöt 107 583 1 530
  5.2 Muut 78 311 −15 556
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 202 668 7 053
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 15 030 381
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 665 −37
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 665 −37
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 544 0
10 Muut velat 204 357 −2 065
11 Arvonmuutostilit 702 941 0
12 Pääoma ja rahastot 99 696 0
Vastattavaa yhteensä 6 534 521 −7 112
Annexes
18 June 2024