Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

24 mai 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 711 122 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 506 587 846
  2.1 Creanțe asupra FMI 232 211 −1
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 274 375 847
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 631 −497
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 17 698 679
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 17 698 679
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 150 752 120
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 327 120
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 149 425 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 26 232 6 253
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 765 535 2 316
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 548 182 1 009
  7.2 Alte titluri de valoare 217 354 1 307
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 840 0
9 Alte active 364 299 5 550
Total active 6 577 697 15 268
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 551 155 −1 724
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 372 835 −3 975
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 151 932 −102
  2.2 Facilitatea de depozit 3 220 898 −3 874
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 4 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 33 700 1 325
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 201 658 5 781
  5.1 Administrație publică 120 159 2 886
  5.2 Alte pasive 81 499 2 896
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 203 556 7 868
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 14 957 12
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 847 484
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 847 484
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 544 0
10 Alte pasive 211 764 5 497
11 Conturi de reevaluare 702 941 0
12 Capital și rezerve 99 741 0
Total pasive 6 577 697 15 268
Annexes
28 May 2024