Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2024 05 24
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 711 122 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 506 587 846
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 232 211 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 274 375 847
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 631 −497
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 698 679
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 698 679
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 150 752 120
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 327 120
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 149 425 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 26 232 6 253
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 765 535 2 316
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 548 182 1 009
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 217 354 1 307
8 Valdžios skola eurais 20 840 0
9 Kitas turtas 364 299 5 550
Visas turtas 6 577 697 15 268
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 551 155 −1 724
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 372 835 −3 975
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 151 932 −102
  2.2 Indėlių galimybė 3 220 898 −3 874
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 700 1 325
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 201 658 5 781
  5.1 Valdžiai 120 159 2 886
  5.2 Kiti įsipareigojimai 81 499 2 896
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 203 556 7 868
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 957 12
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 847 484
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 847 484
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 544 0
10 Kiti įsipareigojimai 211 764 5 497
11 Perkainojimo sąskaitos 702 941 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 741 0
Visi įsipareigojimai 6 577 697 15 268
Annexes
28 May 2024