SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

24. maj 2024
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 711.122 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 506.587 846
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 232.211 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 274.375 847
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.631 −497
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.698 679
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.698 679
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 150.752 120
  5.1 Primære markedsoperationer 1.327 120
  5.2 Langfristede markedsoperationer 149.425 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.232 6.253
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.765.535 2.316
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.548.182 1.009
  7.2 Andre værdipapirer 217.354 1.307
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.840 0
9 Andre aktiver 364.299 5.550
Aktiver i alt 6.577.697 15.268
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.551.155 −1.724
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.372.835 −3.975
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 151.932 −102
  2.2 Indlånsfacilitet 3.220.898 −3.874
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 4 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 33.700 1.325
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 201.658 5.781
  5.1 Offentlig forvaltning og service 120.159 2.886
  5.2 Andre forpligtelser 81.499 2.896
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 203.556 7.868
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 14.957 12
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.847 484
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.847 484
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.544 0
10 Andre forpligtelser 211.764 5.497
11 Revalueringskonti 702.941 0
12 Kapital og reserver 99.741 0
Passiver i alt 6.577.697 15.268
Annexes
28 May 2024