Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

24. května 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 711 122 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 506 587 846
  2.1 Pohledávky za MMF 232 211 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 274 375 847
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 631 −497
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 698 679
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 698 679
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 150 752 120
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 327 120
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 149 425 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 26 232 6 253
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 765 535 2 316
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 548 182 1 009
  7.2 Ostatní cenné papíry 217 354 1 307
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 840 0
9 Ostatní aktiva 364 299 5 550
Aktiva celkem 6 577 697 15 268
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 551 155 −1 724
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 372 835 −3 975
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 151 932 −102
  2.2 Vkladová facilita 3 220 898 −3 874
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 4 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 33 700 1 325
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 201 658 5 781
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 120 159 2 886
  5.2 Ostatní závazky 81 499 2 896
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 203 556 7 868
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 14 957 12
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 847 484
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 847 484
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 544 0
10 Ostatní závazky 211 764 5 497
11 Účty přecenění 702 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 99 741 0
Pasiva celkem 6 577 697 15 268
Annexes
28 May 2024