Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

24. maj 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 711.122 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 506.587 846
  2.1 Terjatve do MDS 232.211 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 274.375 847
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.631 −497
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.698 679
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.698 679
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 150.752 120
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.327 120
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 149.425 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 26.232 6.253
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.765.535 2.316
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.548.182 1.009
  7.2 Drugi vrednostni papirji 217.354 1.307
8 Javni dolg v eurih 20.840 0
9 Druga sredstva 364.299 5.550
Skupaj sredstva 6.577.697 15.268
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.551.155 −1.724
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.372.835 −3.975
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 151.932 −102
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.220.898 −3.874
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 4 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.700 1.325
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 201.658 5.781
  5.1 Sektor država 120.159 2.886
  5.2 Druge obveznosti 81.499 2.896
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 203.556 7.868
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.957 12
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.847 484
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.847 484
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.544 0
10 Druge obveznosti 211.764 5.497
11 Računi prevrednotenja 702.941 0
12 Kapital in rezerve 99.741 0
Skupaj obveznosti 6.577.697 15.268
Annexes
28 May 2024