Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

24. mai 2024
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 711 122 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 506 587 846
  2.1 Nõuded IMFi vastu 232 211 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 274 375 847
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 631 −497
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 698 679
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 698 679
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 150 752 120
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 327 120
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 149 425 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 232 6 253
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 765 535 2 316
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 548 182 1 009
  7.2 Muud väärtpaberid 217 354 1 307
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 840 0
9 Muud varad 364 299 5 550
Varad kokku 6 577 697 15 268
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 551 155 −1 724
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 372 835 −3 975
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 151 932 −102
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 220 898 −3 874
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 4 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 33 700 1 325
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 201 658 5 781
  5.1 Valitsussektor 120 159 2 886
  5.2 Muud kohustused 81 499 2 896
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 203 556 7 868
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 14 957 12
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 847 484
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 847 484
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 544 0
10 Muud kohustused 211 764 5 497
11 Ümberhindluskontod 702 941 0
12 Kapital ja reservid 99 741 0
Kohustused kokku 6 577 697 15 268
Annexes
28 May 2024