Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

2 februarie 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 649 115 4
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 499 505 424
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 958 357
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 269 547 67
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 668 −220
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 016 229
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 016 229
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 403 291 1 446
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 6 377 728
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 396 914 718
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 30 411 6 414
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 866 748 −14 147
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 661 851 −11 549
  7.2 Alte titluri de valoare 204 896 −2 599
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 853 −64
9 Alte active 364 796 −16 272
Total active 6 865 402 −22 186
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 545 213 −301
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 676 912 −1 653
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 167 824 −6 397
  2.2 Facilitatea de depozit 3 509 062 4 744
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 26 −1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 33 782 −2 531
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 239 210 −17 775
  5.1 Administrație publică 162 282 −16 657
  5.2 Alte pasive 76 928 −1 118
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 192 525 6 610
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 17 314 296
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 1 690 −105
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 1 690 −105
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 177 116 0
10 Alte pasive 226 655 −6 640
11 Conturi de reevaluare 634 895 77
12 Capital și rezerve 120 090 −163
Total pasive 6 865 402 −22 186
Annexes
6 February 2024