Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

2. februar 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 649.115 4
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 499.505 424
  2.1 Terjatve do MDS 229.958 357
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 269.547 67
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.668 −220
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.016 229
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.016 229
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 403.291 1.446
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 6.377 728
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 396.914 718
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 30.411 6.414
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.866.748 −14.147
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.661.851 −11.549
  7.2 Drugi vrednostni papirji 204.896 −2.599
8 Javni dolg v eurih 20.853 −64
9 Druga sredstva 364.796 −16.272
Skupaj sredstva 6.865.402 −22.186
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.545.213 −301
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.676.912 −1.653
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 167.824 −6.397
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.509.062 4.744
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 26 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.782 −2.531
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 239.210 −17.775
  5.1 Sektor država 162.282 −16.657
  5.2 Druge obveznosti 76.928 −1.118
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 192.525 6.610
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 17.314 296
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 1.690 −105
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 1.690 −105
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 177.116 0
10 Druge obveznosti 226.655 −6.640
11 Računi prevrednotenja 634.895 77
12 Kapital in rezerve 120.090 −163
Skupaj obveznosti 6.865.402 −22.186
Annexes
6 February 2024