Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

2.2.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 649 115 4
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 499 505 424
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 958 357
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 269 547 67
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 668 −220
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 016 229
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 016 229
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 403 291 1 446
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 6 377 728
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 396 914 718
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 411 6 414
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 866 748 −14 147
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 661 851 −11 549
  7.2 Muut arvopaperit 204 896 −2 599
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 853 −64
9 Muut saamiset 364 796 −16 272
Vastaavaa yhteensä 6 865 402 −22 186
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 545 213 −301
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 676 912 −1 653
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 167 824 −6 397
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 509 062 4 744
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 26 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 33 782 −2 531
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 239 210 −17 775
  5.1 Julkisyhteisöt 162 282 −16 657
  5.2 Muut 76 928 −1 118
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 192 525 6 610
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 17 314 296
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 1 690 −105
  8.1 Talletukset ja muut velat 1 690 −105
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 177 116 0
10 Muut velat 226 655 −6 640
11 Arvonmuutostilit 634 895 77
12 Pääoma ja rahastot 120 090 −163
Vastattavaa yhteensä 6 865 402 −22 186
Annexes
6 February 2024