Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

2. veebruar 2024
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 649 115 4
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 499 505 424
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 958 357
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 269 547 67
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 668 −220
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 016 229
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 016 229
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 403 291 1 446
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 6 377 728
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 396 914 718
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 411 6 414
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 866 748 −14 147
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 661 851 −11 549
  7.2 Muud väärtpaberid 204 896 −2 599
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 853 −64
9 Muud varad 364 796 −16 272
Varad kokku 6 865 402 −22 186
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 545 213 −301
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 676 912 −1 653
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 167 824 −6 397
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 509 062 4 744
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 26 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 33 782 −2 531
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 239 210 −17 775
  5.1 Valitsussektor 162 282 −16 657
  5.2 Muud kohustused 76 928 −1 118
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 192 525 6 610
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 17 314 296
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 1 690 −105
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 1 690 −105
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 177 116 0
10 Muud kohustused 226 655 −6 640
11 Ümberhindluskontod 634 895 77
12 Kapital ja reservid 120 090 −163
Kohustused kokku 6 865 402 −22 186
Annexes
6 February 2024