Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2024 02 02
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 649 115 4
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 499 505 424
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 958 357
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 269 547 67
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 668 −220
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 016 229
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 016 229
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 403 291 1 446
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 6 377 728
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 396 914 718
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 411 6 414
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 866 748 −14 147
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 661 851 −11 549
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 204 896 −2 599
8 Valdžios skola eurais 20 853 −64
9 Kitas turtas 364 796 −16 272
Visas turtas 6 865 402 −22 186
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 545 213 −301
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 676 912 −1 653
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 167 824 −6 397
  2.2 Indėlių galimybė 3 509 062 4 744
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 26 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 782 −2 531
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 239 210 −17 775
  5.1 Valdžiai 162 282 −16 657
  5.2 Kiti įsipareigojimai 76 928 −1 118
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 192 525 6 610
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 314 296
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 690 −105
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 1 690 −105
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 177 116 0
10 Kiti įsipareigojimai 226 655 −6 640
11 Perkainojimo sąskaitos 634 895 77
12 Kapitalas ir rezervai 120 090 −163
Visi įsipareigojimai 6 865 402 −22 186
Annexes
6 February 2024