Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

2. února 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 649 115 4
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 499 505 424
  2.1 Pohledávky za MMF 229 958 357
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 269 547 67
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 668 −220
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 016 229
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 016 229
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 403 291 1 446
  5.1 Hlavní refinanční operace 6 377 728
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 396 914 718
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 411 6 414
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 866 748 −14 147
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 661 851 −11 549
  7.2 Ostatní cenné papíry 204 896 −2 599
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 853 −64
9 Ostatní aktiva 364 796 −16 272
Aktiva celkem 6 865 402 −22 186
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 545 213 −301
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 676 912 −1 653
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 167 824 −6 397
  2.2 Vkladová facilita 3 509 062 4 744
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 26 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 33 782 −2 531
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 239 210 −17 775
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 162 282 −16 657
  5.2 Ostatní závazky 76 928 −1 118
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 192 525 6 610
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 17 314 296
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 1 690 −105
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 1 690 −105
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 177 116 0
10 Ostatní závazky 226 655 −6 640
11 Účty přecenění 634 895 77
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 090 −163
Pasiva celkem 6 865 402 −22 186
Annexes
6 February 2024