SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

2. februar 2024
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 649.115 4
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 499.505 424
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 229.958 357
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 269.547 67
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.668 −220
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.016 229
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.016 229
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 403.291 1.446
  5.1 Primære markedsoperationer 6.377 728
  5.2 Langfristede markedsoperationer 396.914 718
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.411 6.414
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.866.748 −14.147
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.661.851 −11.549
  7.2 Andre værdipapirer 204.896 −2.599
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.853 −64
9 Andre aktiver 364.796 −16.272
Aktiver i alt 6.865.402 −22.186
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.545.213 −301
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.676.912 −1.653
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 167.824 −6.397
  2.2 Indlånsfacilitet 3.509.062 4.744
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 26 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 33.782 −2.531
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 239.210 −17.775
  5.1 Offentlig forvaltning og service 162.282 −16.657
  5.2 Andre forpligtelser 76.928 −1.118
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 192.525 6.610
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 17.314 296
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 1.690 −105
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 1.690 −105
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 177.116 0
10 Andre forpligtelser 226.655 −6.640
11 Revalueringskonti 634.895 77
12 Kapital og reserver 120.090 −163
Passiver i alt 6.865.402 −22.186
Annexes
6 February 2024