Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

21 octombrie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 592 847 2
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 548 482 1 274
  2.1 Creanțe asupra FMI 235 155 528
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 313 327 747
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 363 480
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 756 327
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 756 327
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 119 674 13
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 640 18
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 116 034 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −5
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 13 320 −4 430
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 118 277 −1 966
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 950 956 −2 355
  7.2 Alte titluri de valoare 167 320 390
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 724 0
9 Alte active 324 318 986
Total active 8 774 759 −3 313
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 559 813 −2 077
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 841 542 −12 644
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 215 642 −16 532
  2.2 Facilitatea de depozit 4 623 036 3 291
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 864 597
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 59 686 5 042
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 676 386 8 574
  5.1 Administrație publică 550 960 9 838
  5.2 Alte pasive 125 426 −1 264
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 384 784 −322
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 865 344
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 083 −809
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 083 −809
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 189 859 0
10 Alte pasive 318 305 −1 422
11 Conturi de reevaluare 611 738 0
12 Capital și rezerve 114 698 0
Total pasive 8 774 759 −3 313
Annexes
25 October 2022