Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

21.10.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 592 847 2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 548 482 1 274
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 235 155 528
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 313 327 747
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 363 480
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 756 327
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 756 327
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 119 674 13
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 640 18
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 116 034 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −5
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 320 −4 430
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 118 277 −1 966
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 950 956 −2 355
  7.2 Muut arvopaperit 167 320 390
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 724 0
9 Muut saamiset 324 318 986
Vastaavaa yhteensä 8 774 759 −3 313
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 559 813 −2 077
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 841 542 −12 644
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 215 642 −16 532
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 623 036 3 291
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 864 597
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 59 686 5 042
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 676 386 8 574
  5.1 Julkisyhteisöt 550 960 9 838
  5.2 Muut 125 426 −1 264
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 384 784 −322
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 865 344
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 083 −809
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 083 −809
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 189 859 0
10 Muut velat 318 305 −1 422
11 Arvonmuutostilit 611 738 0
12 Pääoma ja rahastot 114 698 0
Vastattavaa yhteensä 8 774 759 −3 313
Annexes
25 October 2022