SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

21. oktober 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 592.847 2
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 548.482 1.274
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 235.155 528
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 313.327 747
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.363 480
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.756 327
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.756 327
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.119.674 13
  5.1 Primære markedsoperationer 3.640 18
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.116.034 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −5
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 13.320 −4.430
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.118.277 −1.966
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.950.956 −2.355
  7.2 Andre værdipapirer 167.320 390
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.724 0
9 Andre aktiver 324.318 986
Aktiver i alt 8.774.759 −3.313
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.559.813 −2.077
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.841.542 −12.644
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 215.642 −16.532
  2.2 Indlånsfacilitet 4.623.036 3.291
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.864 597
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 59.686 5.042
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 676.386 8.574
  5.1 Offentlig forvaltning og service 550.960 9.838
  5.2 Andre forpligtelser 125.426 −1.264
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 384.784 −322
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.865 344
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.083 −809
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.083 −809
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 189.859 0
10 Andre forpligtelser 318.305 −1.422
11 Revalueringskonti 611.738 0
12 Kapital og reserver 114.698 0
Passiver i alt 8.774.759 −3.313
Annexes
25 October 2022