Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

21. října 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 592 847 2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 548 482 1 274
  2.1 Pohledávky za MMF 235 155 528
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 313 327 747
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 363 480
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 756 327
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 756 327
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 119 674 13
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 640 18
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 116 034 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −5
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 13 320 −4 430
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 118 277 −1 966
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 950 956 −2 355
  7.2 Ostatní cenné papíry 167 320 390
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 724 0
9 Ostatní aktiva 324 318 986
Aktiva celkem 8 774 759 −3 313
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 559 813 −2 077
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 841 542 −12 644
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 215 642 −16 532
  2.2 Vkladová facilita 4 623 036 3 291
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 864 597
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 59 686 5 042
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 676 386 8 574
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 550 960 9 838
  5.2 Ostatní závazky 125 426 −1 264
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 384 784 −322
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 865 344
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 083 −809
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 083 −809
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 189 859 0
10 Ostatní závazky 318 305 −1 422
11 Účty přecenění 611 738 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 698 0
Pasiva celkem 8 774 759 −3 313
Annexes
25 October 2022