Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

21. oktober 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 592.847 2
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 548.482 1.274
  2.1 Terjatve do MDS 235.155 528
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 313.327 747
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.363 480
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.756 327
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.756 327
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.119.674 13
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.640 18
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.116.034 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −5
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 13.320 −4.430
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.118.277 −1.966
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.950.956 −2.355
  7.2 Drugi vrednostni papirji 167.320 390
8 Javni dolg v eurih 21.724 0
9 Druga sredstva 324.318 986
Skupaj sredstva 8.774.759 −3.313
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.559.813 −2.077
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.841.542 −12.644
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 215.642 −16.532
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.623.036 3.291
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.864 597
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 59.686 5.042
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 676.386 8.574
  5.1 Sektor država 550.960 9.838
  5.2 Druge obveznosti 125.426 −1.264
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 384.784 −322
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.865 344
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.083 −809
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.083 −809
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 189.859 0
10 Druge obveznosti 318.305 −1.422
11 Računi prevrednotenja 611.738 0
12 Kapital in rezerve 114.698 0
Skupaj obveznosti 8.774.759 −3.313
Annexes
25 October 2022