Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 10 21
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 592 847 2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 548 482 1 274
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 235 155 528
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 313 327 747
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 363 480
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 756 327
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 756 327
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 119 674 13
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 640 18
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 116 034 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 −5
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 320 −4 430
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 118 277 −1 966
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 950 956 −2 355
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 167 320 390
8 Valdžios skola eurais 21 724 0
9 Kitas turtas 324 318 986
Visas turtas 8 774 759 −3 313
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 559 813 −2 077
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 841 542 −12 644
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 215 642 −16 532
  2.2 Indėlių galimybė 4 623 036 3 291
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 864 597
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 59 686 5 042
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 676 386 8 574
  5.1 Valdžiai 550 960 9 838
  5.2 Kiti įsipareigojimai 125 426 −1 264
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 384 784 −322
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 865 344
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 083 −809
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 083 −809
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 189 859 0
10 Kiti įsipareigojimai 318 305 −1 422
11 Perkainojimo sąskaitos 611 738 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 698 0
Visi įsipareigojimai 8 774 759 −3 313
Annexes
25 October 2022