Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

5 august 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 604 275 2
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 520 478 −620
  2.1 Creanțe asupra FMI 226 577 9
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 293 900 −628
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 829 1 131
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 9 828 −485
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 9 828 −485
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 125 582 −213
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 864 −213
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 124 718 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 15 231 −15 562
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 117 855 −7 775
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 952 164 −6 697
  7.2 Alte titluri de valoare 165 691 −1 078
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 680 0
9 Alte active 304 223 5 024
Total active 8 745 981 −18 498
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 595 838 −5 033
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 625 647 57 071
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 959 694 104 233
  2.2 Facilitatea de depozit 664 106 −46 952
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 847 −209
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 53 041 −7 494
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 744 313 −99 855
  5.1 Administrație publică 546 767 −95 156
  5.2 Alte pasive 197 546 −4 699
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 476 104 33 951
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 305 −182
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 920 195
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 920 195
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 184 896 0
10 Alte pasive 325 558 2 848
11 Conturi de reevaluare 608 538 0
12 Capital și rezerve 114 820 0
Total pasive 8 745 981 −18 498
Annexes
9 August 2022