Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

5. avgust 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 604.275 2
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 520.478 −620
  2.1 Terjatve do MDS 226.577 9
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 293.900 −628
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 26.829 1.131
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 9.828 −485
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 9.828 −485
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.125.582 −213
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 864 −213
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.124.718 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 15.231 −15.562
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.117.855 −7.775
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.952.164 −6.697
  7.2 Drugi vrednostni papirji 165.691 −1.078
8 Javni dolg v eurih 21.680 0
9 Druga sredstva 304.223 5.024
Skupaj sredstva 8.745.981 −18.498
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.595.838 −5.033
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.625.647 57.071
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.959.694 104.233
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 664.106 −46.952
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.847 −209
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 53.041 −7.494
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 744.313 −99.855
  5.1 Sektor država 546.767 −95.156
  5.2 Druge obveznosti 197.546 −4.699
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 476.104 33.951
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.305 −182
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.920 195
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.920 195
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 184.896 0
10 Druge obveznosti 325.558 2.848
11 Računi prevrednotenja 608.538 0
12 Kapital in rezerve 114.820 0
Skupaj obveznosti 8.745.981 −18.498
Annexes
9 August 2022