Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

5. srpna 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 604 275 2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 520 478 −620
  2.1 Pohledávky za MMF 226 577 9
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 293 900 −628
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 829 1 131
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 828 −485
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 828 −485
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 125 582 −213
  5.1 Hlavní refinanční operace 864 −213
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 124 718 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 15 231 −15 562
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 117 855 −7 775
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 952 164 −6 697
  7.2 Ostatní cenné papíry 165 691 −1 078
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 680 0
9 Ostatní aktiva 304 223 5 024
Aktiva celkem 8 745 981 −18 498
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 595 838 −5 033
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 625 647 57 071
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 959 694 104 233
  2.2 Vkladová facilita 664 106 −46 952
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 847 −209
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 53 041 −7 494
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 744 313 −99 855
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 546 767 −95 156
  5.2 Ostatní závazky 197 546 −4 699
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 476 104 33 951
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 305 −182
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 920 195
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 920 195
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 184 896 0
10 Ostatní závazky 325 558 2 848
11 Účty přecenění 608 538 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 820 0
Pasiva celkem 8 745 981 −18 498
Annexes
9 August 2022