Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

5.8.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 604 275 2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 520 478 −620
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 226 577 9
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 293 900 −628
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 829 1 131
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 828 −485
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 828 −485
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 125 582 −213
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 864 −213
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 124 718 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 15 231 −15 562
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 117 855 −7 775
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 952 164 −6 697
  7.2 Muut arvopaperit 165 691 −1 078
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 680 0
9 Muut saamiset 304 223 5 024
Vastaavaa yhteensä 8 745 981 −18 498
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 595 838 −5 033
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 625 647 57 071
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 959 694 104 233
  2.2 Talletusmahdollisuus 664 106 −46 952
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 847 −209
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 53 041 −7 494
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 744 313 −99 855
  5.1 Julkisyhteisöt 546 767 −95 156
  5.2 Muut 197 546 −4 699
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 476 104 33 951
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 305 −182
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 920 195
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 920 195
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 184 896 0
10 Muut velat 325 558 2 848
11 Arvonmuutostilit 608 538 0
12 Pääoma ja rahastot 114 820 0
Vastattavaa yhteensä 8 745 981 −18 498
Annexes
9 August 2022