SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

5. august 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 604.275 2
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 520.478 −620
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 226.577 9
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 293.900 −628
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 26.829 1.131
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 9.828 −485
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.828 −485
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.125.582 −213
  5.1 Primære markedsoperationer 864 −213
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.124.718 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 15.231 −15.562
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.117.855 −7.775
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.952.164 −6.697
  7.2 Andre værdipapirer 165.691 −1.078
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.680 0
9 Andre aktiver 304.223 5.024
Aktiver i alt 8.745.981 −18.498
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.595.838 −5.033
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.625.647 57.071
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.959.694 104.233
  2.2 Indlånsfacilitet 664.106 −46.952
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.847 −209
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 53.041 −7.494
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 744.313 −99.855
  5.1 Offentlig forvaltning og service 546.767 −95.156
  5.2 Andre forpligtelser 197.546 −4.699
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 476.104 33.951
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.305 −182
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.920 195
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.920 195
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 184.896 0
10 Andre forpligtelser 325.558 2.848
11 Revalueringskonti 608.538 0
12 Kapital og reserver 114.820 0
Passiver i alt 8.745.981 −18.498
Annexes
9 August 2022