Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

5. august 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 604 275 2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 520 478 −620
  2.1 Nõuded IMFi vastu 226 577 9
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 293 900 −628
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 829 1 131
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 9 828 −485
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 828 −485
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 125 582 −213
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 864 −213
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 124 718 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 15 231 −15 562
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 117 855 −7 775
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 952 164 −6 697
  7.2 Muud väärtpaberid 165 691 −1 078
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 680 0
9 Muud varad 304 223 5 024
Varad kokku 8 745 981 −18 498
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 595 838 −5 033
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 625 647 57 071
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 959 694 104 233
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 664 106 −46 952
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 847 −209
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 53 041 −7 494
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 744 313 −99 855
  5.1 Valitsussektor 546 767 −95 156
  5.2 Muud kohustused 197 546 −4 699
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 476 104 33 951
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 305 −182
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 920 195
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 920 195
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 184 896 0
10 Muud kohustused 325 558 2 848
11 Ümberhindluskontod 608 538 0
12 Kapital ja reservid 114 820 0
Kohustused kokku 8 745 981 −18 498
Annexes
9 August 2022