Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 08 05
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 604 275 2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 520 478 −620
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 226 577 9
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 293 900 −628
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 829 1 131
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 828 −485
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 828 −485
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 125 582 −213
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 864 −213
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 124 718 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 15 231 −15 562
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 117 855 −7 775
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 952 164 −6 697
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 165 691 −1 078
8 Valdžios skola eurais 21 680 0
9 Kitas turtas 304 223 5 024
Visas turtas 8 745 981 −18 498
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 595 838 −5 033
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 625 647 57 071
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 959 694 104 233
  2.2 Indėlių galimybė 664 106 −46 952
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 847 −209
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 53 041 −7 494
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 744 313 −99 855
  5.1 Valdžiai 546 767 −95 156
  5.2 Kiti įsipareigojimai 197 546 −4 699
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 476 104 33 951
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 305 −182
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 920 195
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 920 195
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 184 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 325 558 2 848
11 Perkainojimo sąskaitos 608 538 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 820 0
Visi įsipareigojimai 8 745 981 −18 498
Annexes
9 August 2022