Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 octombrie 2014

8 octombrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 3 octombrie 2014, creșterea de 0,1 miliarde EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 13,5 miliarde EUR, până la 227,2 miliarde EUR. Această variație s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, precum și operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,1 miliarde EUR, până la 367,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au sporit cu 5,1 miliarde EUR, până la 975,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 17,6 miliarde EUR, până la 69,5 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 12 miliarde EUR, până la 483,6 miliarde EUR. Miercuri, 1 octombrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 90,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 89,1 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 4,9 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 30,4 miliarde EUR (față de 24,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 0,1 miliarde EUR, până la 194,6 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului, la care s-a adăugat răscumpărarea unor titluri achiziționate în cadrul primului și al celui de-al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 3 octombrie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a însumat 149,1 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziționare de obligațiuni garantate a fost de 31,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 13,5 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidențiate ca titluri deținute până la scadență.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 2,6 miliarde EUR, până la 206,8 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 30 septembrie 2014 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 961,615 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,2583/EUR

JPY: 138,11/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1779 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 334 530 0 96
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 263 051 769 13 839
2.1 Creanţe asupra FMI 84 491 62 3 224
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 178 560 706 10 615
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 848 −393 1 790
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 642 160 −3
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 642 160 −3
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 513 916 −6 311 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 89 075 −1 232 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 424 724 −4 869 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 117 −209 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −1 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 66 973 676 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 561 851 −2 372 2 375
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 194 627 −293 407
7.2 Alte titluri 367 224 −2 079 1 968
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 727 0 18
9 Alte active 238 131 −2 740 7 530
Total active 2 053 668 −10 212 25 645
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 975 140 5 095 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 237 131 3 014 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 206 777 −2 634 0
2.2 Facilitatea de depozit 30 353 5 648 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 773 −52 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 100 000 −16 597 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 69 494 −17 648 0
5.2 Alte angajamente 30 506 1 051 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 006 724 23
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 913 43 59
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 262 −208 480
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 262 −208 480
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 494 0 2 126
10 Alte pasive 221 101 −2 231 8 837
11 Conturi de reevaluare 315 537 0 14 119
12 Capital şi rezerve 95 312 0 0
Total pasive 2 053 668 −10 212 25 645
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media