Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. spalio 3 d.

2014 m. spalio 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. spalio 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,5 mlrd. eurų – iki 227,2 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 367,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,1 mlrd. eurų – iki 975,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,6 mlrd. eurų – iki 69,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12 mlrd. eurų – iki 483,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. spalio 1 d., baigėsi 90,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 89,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 4,9 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 30,4 mlrd. eurų (palyginti su 24,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 194,6 mlrd. eurų dėl vertybinių popierių, įsigytų pagal pirmąją ir antrąją padengtų obligacijų pirkimo programas, išpirkimo ir dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje. Dėl to 2014 m. spalio 3 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 149,1 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 31,9 mlrd. eurų ir 13,5 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 206,8 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2014 m. rugsėjo 30 d., parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 961,615 EUR / aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,2583 už EUR

JPY: 138,11 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1779 EUR / SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 334 530 0 96
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 263 051 769 13 839
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 491 62 3 224
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 178 560 706 10 615
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 848 −393 1 790
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 642 160 −3
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 642 160 −3
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 513 916 −6 311 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 89 075 −1 232 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 424 724 −4 869 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 117 −209 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 66 973 676 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 561 851 −2 372 2 375
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 194 627 −293 407
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 367 224 −2 079 1 968
8 Valdžios skola eurais 26 727 0 18
9 Kitas turtas 238 131 −2 740 7 530
Visas turtas 2 053 668 −10 212 25 645
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 975 140 5 095 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 237 131 3 014 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 206 777 −2 634 0
2.2 Indėlių galimybė 30 353 5 648 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 773 −52 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 100 000 −16 597 0
5.1 Valdžiai 69 494 −17 648 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 30 506 1 051 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 006 724 23
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 913 43 59
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 262 −208 480
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 262 −208 480
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0 2 126
10 Kiti įsipareigojimai 221 101 −2 231 8 837
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0 14 119
12 Kapitalas ir rezervai 95 312 0 0
Visi įsipareigojimai 2 053 668 −10 212 25 645
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai