Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.10.2014

8.10.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.10.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) suureni 13,5 miljardilla eurolla 227,2 miljardiin euroon saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 367,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,1 miljardilla eurolla 975,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 17,6 miljardilla eurolla 69,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 12 miljardilla eurolla 483,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.10.2014 erääntyi 90,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 89,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 4,9 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 30,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 24,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 194,6 miljardiin euroon neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen sekä ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vaikutuksesta. Perjantaina 3.10.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 149,1 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 31,9 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,5 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 2,6 miljardilla eurolla 206,8 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.9.2014 esitetään sarakkeen ”muutos edelliseen viikkoon verrattuna” alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 961,615 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,2583

Japanin jeni / euro: 138,11

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1779 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 334 530 0 96
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 263 051 769 13 839
2.1 Saamiset IMF:ltä 84 491 62 3 224
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 178 560 706 10 615
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 848 −393 1 790
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 642 160 −3
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 642 160 −3
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 513 916 −6 311 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 89 075 −1 232 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 424 724 −4 869 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 117 −209 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 66 973 676 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 561 851 −2 372 2 375
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 194 627 −293 407
7.2 Muut arvopaperit 367 224 −2 079 1 968
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 727 0 18
9 Muut saamiset 238 131 −2 740 7 530
Vastaavaa yhteensä 2 053 668 −10 212 25 645
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 975 140 5 095 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 237 131 3 014 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 206 777 −2 634 0
2.2 Talletusmahdollisuus 30 353 5 648 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 773 −52 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 100 000 −16 597 0
5.1 Julkisyhteisöt 69 494 −17 648 0
5.2 Muut 30 506 1 051 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 006 724 23
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 913 43 59
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 262 −208 480
8.1 Talletukset ja muut velat 7 262 −208 480
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0 2 126
10 Muut velat 221 101 −2 231 8 837
11 Arvonmuutostilit 315 537 0 14 119
12 Pääoma ja rahastot 95 312 0 0
Vastattavaa yhteensä 2 053 668 −10 212 25 645
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle