Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. október 3.

2014. október 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. október 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 0,1 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 13,5 milliárd euróval, 227,2 milliárd euróra emelkedett. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval, 367,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,1 milliárd euróval, 975,1 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 17,6 milliárd euróval csökkent, 69,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 12 milliárd euróval csökkent, 483,6 milliárd euróra. 2014. október 1-jén, szerdán lejárt egy 90,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 89,1 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 4,9 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 30,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 24,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval, 194,6 milliárd euróra emelkedett. Ez a növekedés a negyedév végi kiigazításoknak tudható be, valamint annak, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. október 3-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 149,1 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 31,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,5 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,6 milliárd euróval, 206,8 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2014. szeptember 30-án a „Különbség az előző héthez képest a negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmazták:

Arany: 961,615 EUR/finom uncia

USD: 1,2583/EUR

JPY: 138,11/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1779 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 530 0 96
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 263 051 769 13 839
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 84 491 62 3 224
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 178 560 706 10 615
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 848 −393 1 790
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 642 160 −3
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 642 160 −3
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 513 916 −6 311 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 89 075 −1 232 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 424 724 −4 869 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 117 −209 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 66 973 676 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 561 851 −2 372 2 375
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 194 627 −293 407
7.2 Egyéb értékpapírok 367 224 −2 079 1 968
8 Euróban denominált államadósság 26 727 0 18
9 Egyéb eszközök 238 131 −2 740 7 530
Eszközök összesen 2 053 668 −10 212 25 645
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 975 140 5 095 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 237 131 3 014 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 206 777 −2 634 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 30 353 5 648 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 773 −52 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 100 000 −16 597 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 69 494 −17 648 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 30 506 1 051 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 006 724 23
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 913 43 59
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 262 −208 480
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 262 −208 480
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0 2 126
10 Egyéb kötelezettségek 221 101 −2 231 8 837
11 Átértékelési számlák 315 537 0 14 119
12 Saját tőke 95 312 0 0
Források összesen 2 053 668 −10 212 25 645
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok