Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 iulie 2012

24 iulie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 20 iulie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 2,2 miliarde EUR, până la 242,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
19 iulie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 5,1 miliarde USD 4,2 miliarde USD
19 iulie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 5,2 miliarde USD 2,8 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 321,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 1,3 miliarde EUR, până la 896,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au majorat cu 5,3 miliarde EUR, până la 137,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 31,3 miliarde EUR, până la 677,5 miliarde EUR. Miercuri, 18 iulie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 163,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 156,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 211,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,7 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 349,4 miliarde EUR (faţă de 386,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au înregistrat o reducere de 0,6 miliarde EUR, până la 280,9 miliarde EUR. Scăderea s‑a datorat răscumpărării titlurilor în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, a căror valoare a fost mai mult decât compensată de cea a cumpărărilor decontate, în săptămâna analizată, în cadrul celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 20 iulie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 211,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 55,2 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 14,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 13,3 miliarde EUR, până la 493 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 433 779 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 261 449 94
2.1 Creanţe asupra FMI 90 140 49
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 171 309 45
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 52 707 −2 793
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 694 −1 517
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 694 −1 517
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 241 265 −7 252
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 156 752 −6 955
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 083 736 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 740 44
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 37 −341
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 179 215 −7 759
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 602 133 −361
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 928 −584
7.2 Alte titluri 321 205 223
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 041 0
9 Alte active 263 466 −309
Total active 3 079 749 −19 897
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 896 376 −1 295
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 056 719 −25 277
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 493 000 13 252
2.2 Facilitatea de depozit 349 434 −37 392
2.3 Depozite pe termen fix 211 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 784 −1 137
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 682 −2 890
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 158 044 12 265
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 137 275 5 349
5.2 Alte angajamente 20 768 6 916
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 173 154 919
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 905 1 036
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 438 −1 584
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 438 −1 584
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 886 0
10 Alte pasive 224 957 −3 071
11 Conturi de reevaluare 409 840 0
12 Capital şi rezerve 85 749 0
Total pasive 3 079 749 −19 897
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media