Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. július 20.

2012. július 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. július 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 2,2 milliárd euróval csökkent, 242,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. július 19. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 5,1 milliárd USD 4,2 milliárd USD
2012. július 19. 84-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 5,2 milliárd USD 2,8 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 321,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval 896,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 5,3 milliárd euróval nőtt, 137,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 31,3 milliárd euróval 677,5 milliárd euróra emelkedett. 2012. július 18-án, szerdán lejárt egy 163,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 156,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 211,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,7 milliárd eurót tett ki (megközelítőleg a múlt hetivel megegyezően), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 349,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 386,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,6 milliárd euróval 280,9 milliárd euróra csökkent. A növekedés hátterében az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltás áll, amely bőségesen ellensúlyozta a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében a hét során elszámolt értékpapír-vásárlást. Így a 2012. július 20-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 211,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 55,2 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 13,3 milliárd euróval 493 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 779 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 261 449 94
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 140 49
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 171 309 45
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 52 707 −2 793
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 694 −1 517
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 694 −1 517
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 241 265 −7 252
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 156 752 −6 955
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 083 736 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 740 44
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 37 −341
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 179 215 −7 759
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 602 133 −361
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 928 −584
7.2 Egyéb értékpapírok 321 205 223
8 Euróban denominált államadósság 30 041 0
9 Egyéb eszközök 263 466 −309
Eszközök összesen 3 079 749 −19 897
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 896 376 −1 295
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 056 719 −25 277
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 493 000 13 252
2.2 Betéti rendelkezésre állás 349 434 −37 392
2.3 Lekötött betétek 211 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 784 −1 137
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 682 −2 890
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 158 044 12 265
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 137 275 5 349
5.2 Egyéb kötelezettségek 20 768 6 916
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 173 154 919
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 905 1 036
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 438 −1 584
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 438 −1 584
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0
10 Egyéb kötelezettségek 224 957 −3 071
11 Átértékelési számlák 409 840 0
12 Saját tőke 85 749 0
Források összesen 3 079 749 −19 897
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok