Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. liepos 20 d.

2012 m. liepos 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. liepos 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 242,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. liepos 19 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5,1 mlrd. JAV dolerių 4,2 mlrd. JAV dolerių
2012 m. liepos 19 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 5,2 mlrd. JAV dolerių 2,8 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 321,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 896,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,3 mlrd. eurų – iki 137,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31,3 mlrd. eurų – iki 677,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. liepos 18 d., baigėsi 163,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 156,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 211,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (apytikriai toks pat kaip praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 349,4 mlrd. eurų (palyginti su 386,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 280,9 mlrd. eurų dėl šią savaitę pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą išpirktų vertybinių popierių, taip visiškai kompensuojant vertybinių popierių įsigijimą pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. liepos 20 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 211,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 55,2 mlrd. eurų ir 14,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,3 mlrd. eurų – iki 493 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 433 779 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 261 449 94
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 140 49
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 171 309 45
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 52 707 −2 793
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 694 −1 517
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 694 −1 517
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 241 265 −7 252
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 156 752 −6 955
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 083 736 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 740 44
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 37 −341
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 179 215 −7 759
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 602 133 −361
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 928 −584
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 321 205 223
8 Valdžios skola eurais 30 041 0
9 Kitas turtas 263 466 −309
Visas turtas 3 079 749 −19 897
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 896 376 −1 295
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 056 719 −25 277
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 493 000 13 252
2.2 Indėlių galimybė 349 434 −37 392
2.3 Terminuotieji indėliai 211 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 784 −1 137
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 682 −2 890
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 158 044 12 265
5.1 Valdžiai 137 275 5 349
5.2 Kiti įsipareigojimai 20 768 6 916
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 173 154 919
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 905 1 036
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 438 −1 584
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 438 −1 584
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0
10 Kiti įsipareigojimai 224 957 −3 071
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 749 0
Visi įsipareigojimai 3 079 749 −19 897
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai