Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. juuli 2012

24. juuli 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

20. juulil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 2,2 miljardi euro võrra 242,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
19. juuli 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 5,1 miljardit USA dollarit 4,2 miljardit USA dollarit
19. juuli 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 5,2 miljardit USA dollarit 2,8 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 321,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 1,3 miljardi euro võrra 896,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 5,3 miljardi euro võrra 137,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 31,3 miljardi euro võrra 677,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. juulil 2012 möödus 163,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 156,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 211,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 349,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 386,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 280,9 miljardi euroni. Vähenemise tingis väärtpaberite lunastamine tagatud võlakirjade esimese ostukava raames, mis rohkem kui tasakaalustas nädala jooksul ostude arveldamise tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 20. juulil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 211,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 55,2 miljardi ja 14,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 13,3 miljardi euro võrra 493 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 433 779 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 261 449 94
2.1 Nõuded RVFle 90 140 49
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 171 309 45
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 52 707 −2 793
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 694 −1 517
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 694 −1 517
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 241 265 −7 252
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 156 752 −6 955
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 083 736 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 740 44
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 37 −341
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 179 215 −7 759
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 602 133 −361
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 928 −584
7.2 Muud väärtpaberid 321 205 223
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 041 0
9 Muud varad 263 466 −309
Varad kokku 3 079 749 −19 897
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 896 376 −1 295
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 056 719 −25 277
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 493 000 13 252
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 349 434 −37 392
2.3 Tähtajalised hoiused 211 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 784 −1 137
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 682 −2 890
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 158 044 12 265
5.1 Valitsussektor 137 275 5 349
5.2 Muud kohustused 20 768 6 916
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 173 154 919
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 905 1 036
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 438 −1 584
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 438 −1 584
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0
10 Muud kohustused 224 957 −3 071
11 Ümberhindluskontod 409 840 0
12 Kapital ja reservid 85 749 0
Kohustused kokku 3 079 749 −19 897
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid