Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.7.2012

24.7.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.7.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 2,2 miljardilla eurolla 242,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
19.7.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 5,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 4,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria
19.7.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 5,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 2,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 321,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,3 miljardilla eurolla 896,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 5,3 miljardilla eurolla 137,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 31,3 miljardilla eurolla 677,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.7.2012 erääntyi 163,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 156,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 211,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 349,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 386,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä supistui 0,6 miljardilla eurolla 280,9 miljardiin euroon alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen sekä nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa tehtyjen ostojen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 20.7.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 211,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 55,2 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 13,3 miljardilla eurolla 493 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 433 779 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 261 449 94
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 140 49
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 171 309 45
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 52 707 −2 793
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 694 −1 517
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 694 −1 517
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 241 265 −7 252
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 156 752 −6 955
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 083 736 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 740 44
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 37 −341
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 179 215 −7 759
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 602 133 −361
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 928 −584
7.2 Muut arvopaperit 321 205 223
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 041 0
9 Muut saamiset 263 466 −309
Vastaavaa yhteensä 3 079 749 −19 897
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 896 376 −1 295
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 056 719 −25 277
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 493 000 13 252
2.2 Talletusmahdollisuus 349 434 −37 392
2.3 Määräaikaistalletukset 211 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 784 −1 137
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 682 −2 890
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 158 044 12 265
5.1 Julkisyhteisöt 137 275 5 349
5.2 Muut 20 768 6 916
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 173 154 919
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 905 1 036
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 438 −1 584
8.1 Talletukset ja muut velat 8 438 −1 584
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0
10 Muut velat 224 957 −3 071
11 Arvonmuutostilit 409 840 0
12 Pääoma ja rahastot 85 749 0
Vastattavaa yhteensä 3 079 749 −19 897
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle