Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 februarie 2012

14 februarie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 10 februarie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 277,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
9 februarie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 3,7 miliarde USD 4,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 0,9 miliarde EUR, până la 341,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 1,5 miliarde EUR, până la 870 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au majorat cu 0,5 miliarde EUR, până la 84,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a diminuat cu 5,3 miliarde EUR, până la 58,4 miliarde EUR. Miercuri, 8 februarie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 115,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 109,5 de miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 219 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite de aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,2 miliarde EUR (faţă de 2,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 507,9 miliarde EUR (faţă de 511,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 282,7 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, precum şi răscumpărării unor titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 10 februarie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 219,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 57,6 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 5,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 0,7 miliarde EUR, până la 83,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 423 446 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 245 107 −905
2.1 Creanţe asupra FMI 85 520 −190
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 159 587 −715
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 100 629 194
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 23 936 −244
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 23 936 −244
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 787 255 −7 723
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 109 462 −6 117
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 676 505 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 213 −1 586
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 74 −20
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 70 338 −2 981
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 624 299 1 071
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 282 686 145
7.2 Alte titluri 341 613 925
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 176 0
9 Alte active 349 598 4 246
Total active 2 655 784 −6 343
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 869 974 −1 535
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 812 062 −3 173
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 83 209 −705
2.2 Facilitatea de depozit 507 876 −3 562
2.3 Depozite pe termen fix 219 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 977 1 095
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 215 197
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 94 255 450
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 84 121 517
5.2 Alte angajamente 10 133 −66
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 118 781 −3 693
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 014 1 473
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 319 −2 265
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 319 −2 265
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0
10 Alte pasive 214 318 2 202
11 Conturi de reevaluare 394 028 0
12 Capital şi rezerve 81 877 0
Total pasive 2 655 784 −6 343
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media