Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. veebruar 2012

14. veebruar 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

10. veebruaril 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 277,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
9. veebruar 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,7 miljardit USA dollarit 4,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 341,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 1,5 miljardi euro võrra 870 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 0,5 miljardi euro võrra 84,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5,3 miljardi euro võrra 58,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. veebruaril 2012 möödus 115,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 109,5 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 219 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 507,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 511,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 282,7 miljardi euroni. Selle kasvu tingis ostude arveldamine väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade teise ostukava raames ning väärtpaberite lunastamine tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 10. veebruaril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 219,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 57,6 miljardi ja 5,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,7 miljardi euro võrra 83,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 423 446 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 245 107 −905
2.1 Nõuded RVFle 85 520 −190
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 159 587 −715
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 100 629 194
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 23 936 −244
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 23 936 −244
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 787 255 −7 723
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 109 462 −6 117
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 676 505 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 213 −1 586
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 74 −20
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 70 338 −2 981
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 624 299 1 071
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 282 686 145
7.2 Muud väärtpaberid 341 613 925
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 176 0
9 Muud varad 349 598 4 246
Varad kokku 2 655 784 −6 343
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 869 974 −1 535
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 812 062 −3 173
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 83 209 −705
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 507 876 −3 562
2.3 Tähtajalised hoiused 219 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 977 1 095
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 215 197
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 94 255 450
5.1 Valitsussektor 84 121 517
5.2 Muud kohustused 10 133 −66
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 118 781 −3 693
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 014 1 473
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 319 −2 265
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 319 −2 265
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0
10 Muud kohustused 214 318 2 202
11 Ümberhindluskontod 394 028 0
12 Kapital ja reservid 81 877 0
Kohustused kokku 2 655 784 −6 343
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid