Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.2.2012

14.2.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.2.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 277,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
9.2.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 4,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 341,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,5 miljardilla eurolla 870 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 0,5 miljardilla eurolla 84,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5,3 miljardilla eurolla 58,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.2.2012 erääntyi 115,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 109,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 219 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 507,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 511,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 282,7 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa ja uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen sekä alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 10.2.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 219,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 57,6 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 5,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 0,7 miljardilla eurolla 83,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 423 446 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 245 107 −905
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 520 −190
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 159 587 −715
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 100 629 194
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 23 936 −244
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 23 936 −244
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 787 255 −7 723
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 109 462 −6 117
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 676 505 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 213 −1 586
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 74 −20
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 70 338 −2 981
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 624 299 1 071
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 282 686 145
7.2 Muut arvopaperit 341 613 925
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 176 0
9 Muut saamiset 349 598 4 246
Vastaavaa yhteensä 2 655 784 −6 343
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 869 974 −1 535
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 812 062 −3 173
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 83 209 −705
2.2 Talletusmahdollisuus 507 876 −3 562
2.3 Määräaikaistalletukset 219 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 977 1 095
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 215 197
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 94 255 450
5.1 Julkisyhteisöt 84 121 517
5.2 Muut 10 133 −66
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 118 781 −3 693
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 014 1 473
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 319 −2 265
8.1 Talletukset ja muut velat 7 319 −2 265
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0
10 Muut velat 214 318 2 202
11 Arvonmuutostilit 394 028 0
12 Pääoma ja rahastot 81 877 0
Vastattavaa yhteensä 2 655 784 −6 343
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle