Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. vasario 10 d.

2012 m. vasario 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. vasario 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 277,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. vasario 9 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,7 mlrd. JAV dolerių 4,1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 341,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 870 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 84,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,3 mlrd. eurų – iki 58,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. vasario 8 d., baigėsi 115,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 109,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 219 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,2 mlrd. eurų (palyginti su 2,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 507,9 mlrd. eurų (palyginti su 511,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 282,7 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą bei antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą ir pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. vasario 10 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 219,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 57,6 mlrd. eurų ir 5,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 83,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 423 446 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 245 107 −905
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 520 −190
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 159 587 −715
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 100 629 194
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 23 936 −244
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 23 936 −244
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 787 255 −7 723
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 109 462 −6 117
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 676 505 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 213 −1 586
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 74 −20
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 70 338 −2 981
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 624 299 1 071
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 282 686 145
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 341 613 925
8 Valdžios skola eurais 31 176 0
9 Kitas turtas 349 598 4 246
Visas turtas 2 655 784 −6 343
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 869 974 −1 535
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 812 062 −3 173
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 83 209 −705
2.2 Indėlių galimybė 507 876 −3 562
2.3 Terminuotieji indėliai 219 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 977 1 095
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 215 197
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 94 255 450
5.1 Valdžiai 84 121 517
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 133 −66
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 118 781 −3 693
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 014 1 473
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 319 −2 265
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 319 −2 265
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 318 2 202
11 Perkainojimo sąskaitos 394 028 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 877 0
Visi įsipareigojimai 2 655 784 −6 343
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai