Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. február 10.

2012. február 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. február 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,1 milliárd euróval 277,5 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. február 9. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,7 milliárd USD 4,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 341,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval 870 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 0,5 milliárd euróval nőtt, 84,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 5,3 milliárd euróval csökkent, 58,4 milliárd euróra. 2012. február 8-án, szerdán lejárt egy 115,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 109,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 219 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 1,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 2,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 507,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 511,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 282,7 milliárd euróra emelkedett. A növekedés hátterében az értékpapír-piaci program és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás, valamint az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltás állt. Így a 2012. február 10-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 219,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 57,6 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 5,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,7 milliárd euróval 83,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 446 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 245 107 −905
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 520 −190
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 159 587 −715
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 100 629 194
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 23 936 −244
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 23 936 −244
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 787 255 −7 723
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 109 462 −6 117
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 676 505 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 213 −1 586
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 74 −20
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 70 338 −2 981
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 624 299 1 071
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 282 686 145
7.2 Egyéb értékpapírok 341 613 925
8 Euróban denominált államadósság 31 176 0
9 Egyéb eszközök 349 598 4 246
Eszközök összesen 2 655 784 −6 343
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 869 974 −1 535
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 812 062 −3 173
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 83 209 −705
2.2 Betéti rendelkezésre állás 507 876 −3 562
2.3 Lekötött betétek 219 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 977 1 095
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 215 197
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 94 255 450
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 84 121 517
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 133 −66
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 118 781 −3 693
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 014 1 473
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 319 −2 265
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 319 −2 265
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 318 2 202
11 Átértékelési számlák 394 028 0
12 Saját tőke 81 877 0
Források összesen 2 655 784 −6 343
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok