Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 decembrie 2011

4 ianuarie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 30 decembrie 2011, creşterea de 3,6 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale, precum şi vânzării de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o creştere de 9,3 miliarde EUR, până la 273,3 miliarde EUR. Această variaţie s-a datorat, în principal, reevaluării trimestriale a activelor şi pasivelor, fiind totodată efectul operaţiunilor cu clientela şi al celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem.

Ca urmare a tranzacţiilor efectuate de BCE în cadrul acordurilor de furnizare de lichiditate încheiate cu băncile centrale din afara zonei euro, în săptămâna încheiată la 30 decembrie 2011 s-au înregistrat creanţe exigibile în euro asupra nerezidenţilor din zona euro (poziţia 4 din active) în valoare de 1,5 miliarde EUR.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 7,2 miliarde EUR, până la 344,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 2,3 miliarde EUR, până la 888,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 0,6 miliarde EUR, până la 65,5 miliarde EUR.

La data de 16 decembrie 2010, BCE a anunţat majorarea cu 5 miliarde EUR a capitalului subscris, începând cu data de 29 decembrie 2010. Pentru ca transferul plăţilor de capital către BCE să aibă loc fără sincope, s-a stabilit ca băncile centrale naţionale din zona euro să verse cotele de capital suplimentare în valoare de 3,5 miliarde EUR în trei tranşe anuale. Prima tranşă, în valoare de 1,2 miliarde EUR, a fost vărsată la sfârşitul anului 2010, iar cea de-a doua tranşă, de 1,2 miliarde EUR, a fost vărsată la 28 decembrie 2011. Această plată a determinat solduri intra‑Eurosistem, dar, întrucât soldurile respective sunt întotdeauna eliminate prin procesul de consolidare, poziţia capital şi rezerve (poziţia 12 din pasive) din situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului nu indică nicio modificare survenită ca urmare a acestei majorări de capital. Cu toate acestea, majorarea capitalului se va reflecta în conturile anuale ale BCE, care vor fi publicate în luna martie 2012.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 18,3 miliarde EUR, până la 237,6 miliarde EUR. Miercuri, 28 decembrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 169 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 144,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 211 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 211 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 14,8 miliarde EUR (faţă de 6,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 413,9 miliarde EUR (faţă de 411,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s‑au majorat cu 0,8 miliarde EUR, până la 273,9 miliarde EUR, datorită achiziţiilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, răscumpărării titlurilor aferente primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate şi reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 30 decembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 211,9 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 58,8 miliarde EUR şi cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 3,1 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 41,5 miliarde EUR, până la 223,5 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 31 decembrie 2011 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 216,864 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,2939/EUR

JPY: 100,20/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1867 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 423 458 −1 3 636
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 621 −246 8 041
2.1 Creanţe asupra FMI 85 655 0 2 142
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 158 966 −246 5 899
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 98 226 −338 3 210
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 25 355 −620 −7
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 25 355 −620 −7
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 863 568 −15 562 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 144 755 −24 269 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 703 894 0 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 14 823 8 692 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 97 16 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 78 652 −16 337 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 618 637 8 172 −163
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 273 854 363 450
7.2 Alte titluri 344 783 7 808 −613
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 926 −2 0
9 Alte active 349 184 7 733 4 877
Total active 2 735 628 −17 202 19 594
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 888 676 −2 262 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 849 477 −38 754 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 223 539 −41 502 0
2.2 Facilitatea de depozit 413 882 2 069 0
2.3 Depozite pe termen fix 211 000 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 056 679 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 423 −957 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 79 603 2 071 2
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 65 467 −561 1
5.2 Alte angajamente 14 137 2 632 1
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 156 873 24 669 26
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 566 −698 206
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 027 −40 437
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 027 −40 437
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0 1 456
10 Alte pasive 213 521 −1 231 6 705
11 Conturi de reevaluare 394 031 0 10 754
12 Capital şi rezerve 81 489 1 7
Total pasive 2 735 628 −17 202 19 594
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media