Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. december 30.

2012. január 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. december 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 3,6 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások, valamint az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott aranyérme-eladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 9,3 milliárd euróval, 273,3 milliárd euróra emelkedett. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

A 2011. december 30-ával záruló héten 1,5 milliárd euro értékű, euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelés állt fenn (eszközoldal, 4. tétel), aminek hátterében az EKB azon tranzakciói álltak, amelyeket az euroövezeten kívüli központi bankokkal létrehozott likviditásbővítő konstrukciókkal összefüggésben hajtott végre.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 7,2 milliárd euróval 344,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,3 milliárd euróval csökkent, 888,7  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,6 milliárd euróval csökkent, 65,5 milliárd euróra.

2010. december 16-án az EKB bejelentette, hogy 2010. december 29-i hatállyal 5 milliárd euróval megemeli jegyzett tőkéjét. A tőkeátadást megkönnyítendő, az euroövezeti nemzeti központi bankoknak a 3,5 milliárd euro összegű pótlólagos tőkehozzájárulást három, egyenlő összegű éves részletben kell befizetniük. Az első, 1,2 milliárd eurós részlet befizetésére 2010 végén került sor, míg a második, 1,2 milliárd eurós részletet a nemzeti központi bankok 2011. december 28-án juttatták el az EKB-hoz. A befizetés eredményeképpen eurorendszeren belüli egyenlegek keletkeztek, ám mivel ezek a konszolidáció során mindig kiesnek, a tőkeemelésnek nem volt hatása az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatásának saját tőke sorára (forrásoldal, 12. tétel), jóllehet az EKB 2012 márciusában publikálandó éves beszámolójában kimutatásra kerül.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 18,3 milliárd euróval csökkent, 237,6 milliárd euróra. 2011. december 28-án, szerdán lejárt egy 169 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 144,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 211 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 211 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 14,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 6,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 413,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 411,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,8 milliárd euróval 273,9 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében az értékpapír-piaci program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás, az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében visszaváltott értékpapír-állomány, valamint a negyedév végi kiigazítás állt. Így a 2011. december 30-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 211,9 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 58,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 3,1 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 41,5 milliárd euróval 223,5 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2011. december 31-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 1 216,864 EUR/finom uncia

USD: 1,2939 JPY/EUR

JPY: 100,20 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1867 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 423 458 −1 3 636
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 621 −246 8 041
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 655 0 2 142
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 158 966 −246 5 899
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 98 226 −338 3 210
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 25 355 −620 −7
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 25 355 −620 −7
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 863 568 −15 562 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 144 755 −24 269 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 703 894 0 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 14 823 8 692 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 97 16 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 78 652 −16 337 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 618 637 8 172 −163
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 273 854 363 450
7.2 Egyéb értékpapírok 344 783 7 808 −613
8 Euróban denominált államadósság 33 926 −2 0
9 Egyéb eszközök 349 184 7 733 4 877
Eszközök összesen 2 735 628 −17 202 19 594
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 888 676 −2 262 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 849 477 −38 754 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 223 539 −41 502 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 413 882 2 069 0
2.3 Lekötött betétek 211 000 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 056 679 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 423 −957 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 79 603 2 071 2
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 65 467 −561 1
5.2 Egyéb kötelezettségek 14 137 2 632 1
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 156 873 24 669 26
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 566 −698 206
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 027 −40 437
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 027 −40 437
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 942 0 1 456
10 Egyéb kötelezettségek 213 521 −1 231 6 705
11 Átértékelési számlák 394 031 0 10 754
12 Saját tőke 81 489 1 7
Források összesen 2 735 628 −17 202 19 594
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok