Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul eurosistemului la 11 noiembrie 2011

15 noiembrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 11 noiembrie 2011, scăderea de 2 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2009).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,4 miliarde EUR, până la 193,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
10 noiembrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,5 miliarde USD 0,5 miliarde USD
10 noiembrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile - 0,4 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 1 miliard EUR, până la 335,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 866,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 1,1 miliarde EUR, până la 49,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 146,6 miliarde EUR, până la 261 de miliarde EUR. Miercuri, 9 noiembrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 182,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 194,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 59,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 55,5 miliarde EUR, cu scadenţa la 35 de zile, a fost decontată. Tot la aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 173,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite în valoare de 183 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2 miliarde EUR (faţă de 1,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 144,7 miliarde EUR (faţă de 288,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 3,8 miliarde EUR, până la 246,1 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat rezultatului net al cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al răscumpărării titlurilor în cadrul aceluiaşi program. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 11 noiembrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 186,8 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a cifrat la 59,2 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 159,6 miliarde EUR, până la 294,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 419 823 −2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 229 210 −541
2.1 Creanţe asupra FMI 80 239 −31
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 148 971 −510
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 539 694
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 28 288 1 032
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 28 288 1 032
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 589 242 9 207
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 194 765 11 992
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 392 481 −3 515
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 980 743
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 16 −13
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 89 087 3 559
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 581 238 2 850
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 246 065 3 839
7.2 Alte titluri 335 173 −989
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 966 0
9 Alte active 340 154 −1 804
Total active 2 343 547 14 995
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 866 452 −628
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 623 205 22 230
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 294 928 159 648
2.2 Facilitatea de depozit 144 701 −143 727
2.3 Depozite pe termen fix 183 000 9 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 575 −3 190
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 574 −1 518
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 57 944 −769
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 49 831 −1 147
5.2 Alte angajamente 8 113 377
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 51 883 2 448
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 982 1 325
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 906 −1 577
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 906 −1 577
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 486 0
10 Alte pasive 208 360 −6 516
11 Conturi de reevaluare 383 276 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 343 547 14 995
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media